Технологии и предприемачество – 6 клас

Резултат с изображение за „Качество на стоките“

КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА
20-03-2020. Част 1.

При производството на разнообразни стоки и услуги производителите се стремят към постигане на високо качество, а потребителите очакват това. Затова се смята, че качеството е своеобразен ,,мост“ на доверие между производителите и потребителите.

Какво е качество!

Качеството е съвкупност от свойства и характеристики на произвежданите
продукти (изделия и услуги), от които зависи пригодността
им да задоволяват различни изисквания на потребителите.

Може ли да се има доверие на производител, който върху опаковката
на продукта не е обозначил фирмата си и не е посочил
състава му?

Постигането и поддържането на качеството на произвежданите
изделия и услуги е продължителен процес, който зависи от спазването
на следните условия:

• добро планиране и организация на производството
• използване на материали с подходящи свойства
• спазване на технологията
• контрол на качеството по време на производството и след това
(измерване, тестване)
• проучване мнението на потребителите.

Важно място в този процес заема и рекламата, с която производителят
цели запазване или повишаване на доверието към фирмата
си.

Какви средства за реклама познавате? Кои от тях излъчват
по-убедителни реклами за качество и защо?

Защо англичаните казват: ,,Не съм толкова богат, за да купувам
евтини стоки.“?

Обикновено приемаме, че щом един продукт е с по-висока цена,
той е по-качествен. Но как да сме сигурни в това?


20-03-2020 Н. Николов

Край на част 1

Материал за изтегляне: