Математика – 6 клас

Числови равенства.

От днес започваме нов дял, по – лесен и надявам се по – приятен от предишния. Казва се  „ Уравнения “

Първият урок както винаги е като азбуката на нов език. 🙂

Днес ще се запознаем с числовите равенства, зашото ъравненията са вид равенства.

1.Числово равенство. Например   2 = 2,   3 . а = 3 . а   или   5, 3 = 5, 3.  

Числово, защото има числа, а равенство, имаме знак  =

Още от малки знаете, че има и други знаци:  >  и  <.

Когато числата са свързани с тях се нарича  Неравенство. Неравенствата се изучават в 7 клас.

Сега да се върнем на равенствата.

2. Верни и неверни числови равенства.

Числовите равенства могат да бъдат:

верни, например: 7 = 7,   5 .х = 5 . х,    9 – 3 = 2. 3

и неверни,  например:   8 = 9,         – 3 = 3

Във втория случай може да ви заблуди числото 3, но обърнете внимание от едната страна имаме 3, а от другата – 3. В подобни случаи ученицитв много често допускат грешка от невнимание.

Друг вид грешка се допуска в случай като този:

3 . 2 = 4 / 24

Пресмятаме двете страни. Получават се чиската:  6   и   1 / 6.

Често учениците се бъркат с числото 6 от двете страни на равенството, но обърнете внимание – в единият случай числото 6  е числител, а в другото знаменател.

Много често, за да се докаже верността на едно равенство е необходимо първо да се извършат пресмятания от изучените до момента действия с рационални числа и степени, както ще видите в решените след малко задачи.

1 зад. Нека проверим кое от следните числови равенства е вярно и кое  не е и защо?

Числово равенствоВярно? Да или неЗащото………………..А……
4 = 7 – 3                                       да7 – 3 = 44 = 4
12 – 8 = 8 – 12                            не12 – 8 = 4,  8 – 12 = – 44 ≠ – 4
1 / 4 = 0 ,25да1 : 4 = 0, 250, 25 = 0, 25
– 16 ; ( – 8 ) = 8 : 4                                     да– 16 : ( – 8 ) = + 2,   8 : 4 = 22 = 2
3 =  9 / 27                                           не9 / 27 е съкратима на 3 дроб и се получава  1/ 33  ≠ -3

Домашна работа :

2 зад.  Кое от посочените числови неравенства е вярно и кое невярно?

  • 5 – 3 = 6 – 4
  • 13  –  15 = 12 – 10
  • 2 . ( – 4) = 10 – 2
  • 30 :  ( – 5 ) = – 8 + 2
  • 14 : ( – 7 ) = – 16 : ( – 8 )
  • а  = 3.  с
  • 1 / 9 =  2 / 18

Извършете необходимите пресмятания и отговорете във вида:   да / не

Отговорите си изпращайте на  email: milenacvetkova1969@abv.bg

М. Цветкова

404Материал за изтегляне >>