Информационни технологии – 5 клас

Търсене на информация по зададена тема. /урок за 5 кл./

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Търсене на информация по зададена тема. /урок за 5 кл./
Къде да търсим?
В интерне са създадени специални сайтове, на койито работят програми(свързани с машини) за търсене на информация.

? Знаете ли как се наричат най-популярните програми от този вид?

Информацията в интернет е разположена на различни места, които се наричат уебсайтове. Това са свързани уебстраници, които може да съдържат текстова, графична, звукова и видео информация. Всеки сайт и всяка страница в него имат свой уникален адрес.

Браузърът е софтуер за разглеждане на уебсайтове. За да се се разгледа даден сайт, адресът му се изписва в адресното поле на браузъра.

Търсещи машини
Търсещите машини представляват разработени програми, които помагат да се намери необходимата информация по зададени теми. Сред най-популярните машини за търсене са Google; Bing; Yahoo; Ask

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Ключова дума или фраза
Това е дума или фраза, която най-точно описва търсената информация. Въвежда се в полето за търсете като може да се изпише цяла дума, изречение или дори сричка.
Разширено търсене на информация – може да се зададе търсене на даден език, тип на файла, търсене в сайтове от дадена страна или регион. При разширеното търсене може да се използват и символи като „+“, „-“ за добавяне или изключване на думи при търсене на дадена информация.

Въпроси и задачи:
1. Какво е търсеща машина?
2. Какви ключови думи ще подберете ако трябва да търсите информация за:
– прогноза за времето
– резултати от спортни срещи
– най- многолюдния град в света
– най-дългата река в България