„Цветовете на надеждата 2018-2019“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски социален фонд Европейски фонд за регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Наука и образование за интелигентен растеж

 
 

 

Проект „Цветовете на надеждата:подкрепа за образователната интеграция в Община Карлово“по Договор BG05M2OP001-3.002-0350-C01/ 05.7.2017 г.

 

1.Група за “Ромски фолклор-фолклор на етносите“Ръководител –Анета Видева

 

2.Група за народни танци“Хоп-троп“-ръководител Павлина Ненова
 

3.Група за „ромски фолклор-фолклор на етносите“-начален етап Ръководител-Николина Обрейкова

 

4.Група за спортно-подготвителни игри  с ръководител Добромир Додов