„Твоят час“2018

Преодоляване на обучителни затруднения с ученици от 2 клас по български език и литература – Кристина Ненова
Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература

Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.<\pre>

Преодоляване на обучителни затруднения с ученици от 1 клас по математика – Николина Обрейкова

 

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика

Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

Преодоляване на обучителни затруднения с ученици от 3 а клас по български език и литература  -Митка Петкова

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

Преодоляване на обучителни затруднения с ученици от 3 б клас по български език и литература – Антоанета Иванова
Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература Дата на публикуване: 25.9.2017 г„ Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

 

 

Граматиката-лесна и интересна .- Ваня Юнакова

 

Тематична област. Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература Дата на публикуване: 25.9.2017 г.. Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.201 8 г.’

Краезнание – Красимира Димитрова

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

Четем, пишем и общуваме на български език – Адиле Бекярова

Тематична област. Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература Дата на публикуване: 25.9.2017 г„ Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.“

Да учим лесно математика – Йорданка Дамянова

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика Дата на публикуване: 25.9.2017 г„ Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

Преодоляване на обучителни затруднения с ученици от 3 клас по български език и литература – Нели Балиева

Тематична област. Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература Дата на публикуване: 25.9.2017 г„ Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

Преодоляване на обучителни затруднения с ученици от 1 клас по български език и литература – Силвия Чонова

Тематична област: Български език и литература. Тематична подобласт: Български език и литература Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г. ,

 

Работа с Microsoft Office.- Ивелина Лазарова

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична по Дата на публикуване: 28.9.2017 г„ Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

Работилница за знания по български език – Виолета Веселинова

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят Дата на публикуване: 12.10.2017 г.. Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

 Мини игри – Мони Мунир Хадис – Иса

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове Дата на публикуване: 25.9.2017 г„ Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

Клуб по тенис на маса-Спортуваме за здраве – Павлина Ненова

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018

Шахмат – Добромир Додов

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

Да изразя себе си чрез песни и танци – Анета Видева

 

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства Дата на публикуване: 25.9.2017 г„ Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.

 

Учим и играем – Татяна Палазова

Тематична област: Наука, техника и технологии. Тематична подобласт: Природо-математическо знание Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.7.2018 г.