Зимата през моя прозорец

Импровизиран конкурс за снимка на тема: „Зимата през моя прозорец направена от мобилно устройство.

Снимките са направени от мобилните устройства на учениците от ОУ „Ген. Карцов“ към галерията –>