ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

в ОУ“ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ“-С.ХРИСТО ДАНОВО

Утвърдил: Красимира Димитрова
Директор
Заповед № РД-10-411/09.05.2023 г. (в сила от 10.05.2023 г.)

I. Общи положения

Чл.1 Настоящите правила за вътрешно подаване на сигнали са изготвени на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Има още

Съобщение до всички ученици и родители

Уважаеми родители и ученици на ОУ „Ген.Карцов“,

От началото на следващата седмица считано от 16 IX. 2020г. учебните занятия в ОУ „Ген. Карцов“ продължават в присъствена форма и при спазване на всички противоепидемични мерки.

При настъпване на промяна ще бъдете уведомени чрез публикуване на съобщение в официалната страница на училището.

От ръководството на

ОУ“Ген. Карцов“ с. Христо Даново

Правилник за работа и организация на обучението в условията на Covid – 19

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ТРУДА В ОУ“ГЕН.КАРЦОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

3 Март 2018г.

Училищното ръководство заедно с учениците от ОУ „Генерал Карцов“ с. Христо Даново заедно отбелязаха Националния празник на България 3 март. Традиционно всяка година мероприятието е съпроводено с посещение и поклонение на гроба на щабс капитан Швейбуцки, загинал по време на РТОВ 1877-1878г. при преминаването на отряда на ген. Карцов през Балкана и освобождението на Стремската долина.

Национален празник на България

3 Март 2018г