Обучение от разстояние в електронна среда.

Със ЗАПОВЕД № РД-01-118/26.01.2024 год. на РЗИ Пловдив и
ЗАПОВЕД РД – 09-205/ 26.01.2024г. на Министерството на образованието и науката
се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област
Пловдив за период от 29.01.2024 год. до 05.02.2024 год.

Преустановявановява се присъствения учебен процес и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици на територията на област Пловдив.
Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще
бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Пловдив.

За горепосочените дни за учениците се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средства за информационни и комуникационни технологии.