Възстановяване на присъствен учебен процес

6. В сградата на училището не се допускат:

а) ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са изразили съгласие за изследване два пъти седмично;

б) лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване;

в) лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците.

ІІ. В условията на извънредна епидемична обстановка в  училището се  прилагат следните препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция, чрез осигуряване на необходимата дистанция:

1. Класни стаи и организация на учебния процес: