Стратегии за възпитателна работа и развитие в ОУ „Ген. Карцов“

Стратегия за развитие в ОУ „Ген. Карцов“ с. Хр. Даново

Стратегия за възпитателна работа в ОУ „Ген. Карцов“ с. Хр.Даново