Възстановяване на присъствен учебен процес

а) осигурено е необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 в училище;

б) най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат със съгласие на родителите за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест или разполагат с валидни документи за преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването;

в) в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19  два пъти  седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

1.3. Изследването на учениците се извършва в училището и  на учениците със специални образователни потребности по желание на техните родители, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата.